Škola v přírodě
Katedry algebry

Rybniště, 15. - 18. listopadu 2018

Registrace.

Kontaktní email jarniskola@karlin.mff.cuni.cz

Registrační dotazník:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Ročník, obor
 • e-mail
 • Mám nějaké speciální stravovací požadavky?
 • Přijedu na podzimní školu už ve středu večer?
 • Pokud jsem doktorand, chci přednášet? (Studenti bakalářského a magisterského studia přednáší povinně.)
 • Preferuji přednášet dopoledne nebo odpoledne?
 • (Vaše preference se budeme snažit zohlednit, ale může se stát, že to nepůjde.)
 • Chci přednášet na vlastní téma nebo chci dostat téma přidělené? (Dotazy ohledně tématu přednášky směřujte na Jakuba Bulína, více informací o přednáškách je níže.)

Registrační poplatek činí 500,- Kč, v ceně je nocleh i strava (počínaje čtvrtečním obědem a nedělní snídaní konče), případně činí 600,- Kč pro ty, kteří chtějí dorazit již ve středu večer (v ceně je navíc středeční nocleh a čtvrteční snídaně, středeční večeři si účastníci v objektu kupují sami).

Přihlášku je třeba odeslat nejpozději ve středu 11. října.

Podrobnosti o tom, jak zaplatit registrační poplatek, vám pošleme na email po zaslání přihlášky. Poplatek je nutné zaplatit do 18. října.


Škola v přírodě je finančně podporována z projektu SVV.

Přednášky účastníků

Odborný program budou tvořit 45minutové přednášky účastníků na vybraná témata. Přednášky a následná diskuze budou v angličtině. Povinností každého přednášejícího je vytvořit rozšířený abstrakt podle této šablony. Přednášení je povinné pro studenty bakalářského a magisterského studia. Téma si mohou tito studenti vybrat sami, pak je ale nutné si téma nechat schválit u Jakuba Bulína. Dále je možnost si téma nechat přidělit, to se můžete obrátit na svého oblíbeného učitele nebo se opět poradit s Jakubem Bulínem. Na něj směřujte i jakékoliv dotazy ohledně tématu přednášky. Veškeré jiné dotazy směřujte na email školy v přírodě (jarniskola@karlin.mff.cuni.cz) nebo na Barboru Hudcovou.

Prezentační technika

K dispozici bude notebook, na kterém bude přinejmenším nainstalován: TeX, AdobeAcrobat a LibreOffice (možná i Mathematica); dále bude k dispozici dataprojektor, přenosná tabule a fixy. Doporučujeme si připravit slidy ve formátu PDF.

Účastníci

Organizační tým

David Stanovský

David Stanovský
e-mail

Barbora Hudcová

Barbora Hudcová
e-mail

Jakub Bulín

Jakub Bulín
e-mail

Zaměstnanci KA
  Víťa Kala
  David Stanovský
  Jakub Bulín
  Antoine Mottet
  Attila Földvári
  Ezra Waxman
  Alexandr Kazda
Hosté a absolventi
  Milan Boháček
  Marian Kechlibar
  Jana Bartoňová
  Pavel Francínek
  Jonatan Kolegar
  Marcel Šebek
  Ondřej Vejpustek
Studenti MFF UK
  Josef Svoboda
  Barbora Hudcová
  Pavel Surý
  Dáša Krasnayová
  Magdaléna Tinková
  Anna Gajdová
  Josef Dvořák
  Ondrej Bínovský
  Petr Zima
  Jakub Krásenský
  Tomáš Ye
  Jiří Sýkora
  Martin Raška
  Tomáš Nagy
  Eva Hainzl
  Michael Skotnica
  Adolf Středa
  Jiří Pavlů
  Filip Bialas
  Jan Čížek

Fotky z Podzimní školy 2017

Legendární fotky z minulých ročníků

Minulé školy

Podzimní škola 2017

Jarní škola 2017

Podzimní škola 2016

Podzimní škola 2015

Podzimní škola 2014

Jarní škola 2013

Jarní škola 2012

Jarní škola 2011

Podzimní škola 2010

Jarní škola 2010