Výuka

V ZS 2017/18 učím Konvexní optimalizaci.

Starší cvičení.

Teaching

I'm teaching Convex optimization in Czech at the moment.