Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Oddělení finanční a pojistné matematiky (Head)
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fysikální fakulta
Universita Karlova
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel. (+420) 221-913-279
Fax (+420) 222 323 386
e-mail hurt@karlin.mff.cuni.cz

Konsultační hodiny (odborné i úřední záležitosti) v ZS 2019/20 každý čtvrtek 10:40. Mimo semestr po předchozí domluvě.
Odborné konsultace kdykoli.

Licence Mathematica  (Wolfram Language)

(Administrátor licence systému Mathematica pro MFF, FSV a CERGE)

Pokyny pro instalaci

Prosím důsledně rozlišujte studentskou a zaměstnaneckou licenci. Z funkčního hlediska jsou obě ekvivalentní, ale liší se licenčními podmínkami.

Studentská licence L4697-4335          Zaměstnanecká licence L4667-9660

Zprávy pro studenty

Zápisy přednášek a cvičení 2019/20
Lecture Notes 2019/20

NMFM507 Pokročilé partie finančního managementu ZS 2019/20
(NMFM507 Advanced Topics of Financial Management Fall Term 2019)
Čtvrtek (Thusday) 7 :20-8:50 K11

Pokročilé partie finančního managementu ZS 2019/20 (Mathematica notebook)

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2019/20
Přednáška: Úterý 7:20-10:30 K11
Cvičení: Čtvrtek 9 :00-10:30 K11

Přednáška VPFPM ZS 2019/20 (Mathematica notes)

Cvičení VPFPM ZS 2019/20 (Mathematica notes)

Zápisy přednášek a cvičení 2018/19
Lecture Notes 2018/19

NMFM201 Finanční management LS 2018/19 (Středa 7:20-8:50 K2)

Finanční management Mathematica notes LS 2018/19 (Mathematica notebook)

NMFM507 Pokročilé partie finančního managementu ZS 2018/19
(NMFM507 Advanced Topics of Financial Management Fall Term 2018)
Pondělí (Monday)  9:00-10:30 K2

Pokročilé partie finančního managementu ZS 2018/19 (Mathematica notebook)

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2018/19
Přednáška: Středa 7:20-10:30 K4
Cvičení: Pondělí 7:20-9:00 K4

Přednáška VPFPM ZS 2018/19 (Mathematica notebook)

Cvičení VPFPM ZS 2018/19 (Mathematica notebook)

Termíny zkoušek LS 2018/19

NMFM201 Finanční management LS 2018/19

NMFM201 2019-05-28, 2019-05-31, 2019-06-28: v 09:00 v posluchárně K1.
Zkouška je formou testu v délce trvání cca 1 hodina, rezervujte si však raději 2 hodiny.

Zápisy přednášek a cvičení 2017/18
Lecture Notes 2017/18

NMFM201 Finanční management LS 2017/18 (Středa 7:20-8:50 K2)

Finanční management Mathematica notebook LS 2017/18

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2017/18
Úterý 7:20-10:30 K4

Přednáška NMFM308 VPFPM

NMFM507 Advanced Topics of Financial Management Fall Term 2017
(NMFM507 Pokročilé partie finančního managementu ZS 2017/18)
Wednesday (Středa)  7:20-8:50 K2

Lecture Notes NMFM507

Termíny zkoušek  ZS+LS 2017/18 (Exams Fall Term 2017/18)

NMFM201 Finanční management LS 2017/18

NMFM201 2018-05-29, 2018-06-01, 2018-06-29: v 09:00 v posluchárně K1.
Zkouška je formou testu v délce trvání cca 1 hodina, rezervujte si však raději 2 hodiny.

NMFM507 Advanced Topics of Financial Management

2018-01-16, 2018-01-23, 2018-02-06: 11AM Lecture room K4.
Exam in written, duration about 1 hour, 2 hours booking recommended. Results available in SIS within 50 hours.

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky

2017-01-16, 2017-01-23, 2017-02-06: 09:00 v posluchárně K4.
Řešení zadaných úloh na počítači, doba trvání cca 75 minut. Výsledky v SIS do 50 hodin po zkoušce.

Zápisy přednášek a cvičení 2016/17
Lecture Notes 2016/17

NMFM201 Finanční management LS 2016/17 (Středa 7:20-8:50 K1)

Finanční management Mathematica notebook LS 2016/17

NMFM507 Advanced Topics of Financial Management Fall Term 2016
(NMFM507 Pokročilé partie finančního managementu ZS 2016/17)
Thursday (Čtvrtek) 7:20-8:50 K3

Lecture Notes NMFM507

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2016/17
Úterý 7:20-10:30 K4

Přednáška NMFM308 VPFPM

Přednáška NMFM308 VPFPM     Pomocný notebook k přednášce

Termíny zkoušek v LS 2016/17

Finanční management

NMFM201 2017-05-30, 2017-06-02, 2017-06-29: v 09:00 v posluchárně K1.
Zkouška je formou testu v délce trvání cca 1 hodina, rezervujte si však raději 2 hodiny.

Termíny zkoušek  ZS 2016/17 (Exams Fall Term 2016/17)

NMFM507 Advanced Topics of Financial Management

2017-01-18, 2017-01-24, 2017-02-15: 11AM Lecture room K4.
Exam in written, duration about 1 hour, 2 hours booking recommended. Results available in SIS within 50 hours.

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky

2017-01-18, 2017-01-24, 2017-02-15: 09:00 v posluchárně K4.
Řešení zadaných úloh na počítači, doba trvání cca 75 minut. Výsledky v SIS do 50 hodin po zkoušce.

SZZ Mgr FPM

Zimní termín: 2017-01-31.  Rozvrh je zde.

Pokyny k obhajobě:
Připravte si maximálně desetiminutovou presentaci. Presentaci ve formátu PDF mi zašlete nejpozději den před obhajobou do 12:00 a zároveň si přineste zálohu na USB disku. Podrobnější pokyny najdete na stránce

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/stud/bc_prace_obhaj.shtml

Týkají se sice bakalářských prací, ale v nezměněné podobě platí i pro práce diplomové.
Šablona pro přípravu presentace, autor kolega Komárek):

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/prace_Bc.html

Termíny zkoušek v LS 2015/16

Finanční management

NMFM201 2016-05-31, 2016-06-08, 2016-06-29: v 09:00 v posluchárně K1.
Zkouška je formou testu v délce trvání cca 1 hodina, rezervujte si však raději 2 hodiny.

Zápisy přednášek a cvičení 2015/16 a starší

NMFM201 Finanční management LS 2015/16 (Středa 7:20-8:50 K2)

Finanční management Mathematica notebook LS 2015/16

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2015/16 (VPFPM, K1 Středa 7:20-10:30)

Přednáška VPFPM ZS 2015/16           Cvičení VPFPM ZS 2015/16

NMFM507 Pokročilé partie finančního managementu ZS 2015/16 (PPFM, K6 Čtvrtek 7:20-8:50)

Přednáška PPFM 2015/16

NMFM201 Finanční management LS 2014/15 (K1 Středa 7:20-8:50)

Finanční management Mathematica notebook

NMST539 Mnohorozměrná analýza LS 2014/15 (K2 Pondělí 7:20-10:30)

Mnohorozměrná analýza Mathematica notebook

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2014/15 (VPFPM, K1 Úterý 7:20-10:30)

Přednáška VPFPM ZS 2014/15          Cvičení  VPFPM ZS 2014/15

NMFM507 Pokročilé partie finančního managementu ZS 2014/15 (PPFM, K6 Čtvrtek 7:20-8:50)

Pokročilé partie finančního managementu

NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 2013/14 (VPFPM)

Přednáška VPFPM ZS 2013/14           Cvičení VPFPM ZS 2013/14

NSTP018 Mnohorozměrná statistická analýza (MSA)

Mnohorozměrná statistická analýza           MSA Mathematica notebook

NMFM201 Finanční management (FM)

Finanční management LS 2013/14

Starší informace

Created with the Wolfram Language